42nt Sofia Music Weeks International Festival  17 May - 25 June 2011
42-ри Международен музикален фестивал "Софийски музикални седмици"  - 17 Май - 25 Юни 2011 г.
СОФИЯ - ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА
SOFIA - EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE
Съорганизатори:

Министерство на културата,

Столична община,

НДК,

Софийска филхармония


В сътрудничество с

БНР,

Студио 5 в НДК,

Национална музикална академия "П. Владигеров",

Национално музикално училище "Л. Пипков",

Държавен архив - София,

Софийски университет,

Съюз на българските композитори,

YAMAHA
Co-organizers:

Ministry of Culture,

Sofia Municipality

NPC

Sofia Philharmonic Orchestra


In cooperation with

BNR

Studio 5 in NPC

National Academy of Music

Lubomir Pipkov
National Music School

State Archive - Sofia

Sofia University,

Union of Bulgarian Composers

YAMAHA